registr vozidel - Přepisy vozidel - Lenka Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

registr vozidel

ceník


                               
Ceník-registr vozidel - Správní poplatky
                        
                               
-motocykl do 50 cm3                                                   300,-
                              -motocykl nad 50 cm3 včetně motorové tříkolky             500,-
                               nebo čtyřkolky
                              -motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                       800,-
                              -přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně                 500,-
                              -přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti                         700,-
                               

                              (Správní poplatek za tento zápis zahrnuje i vydání registračních značek,
                               popř. zápis změny do technického průkazu. Od toho poplatku jsou osvobozeni
                               občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné
                               výhody II. nebo III. stupně
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, dále zápisy prováděné
                               na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí  soudu o zániku
                               společného jmění manželů ,zápisy při změně právního postavení subjektu, jeho
                               obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu
zák.
                               92/1991 Sb.)


                               ZÁPIS ZMĚNY DO TECHNICKÉHO PRŮKAZU                                 50,-
                               (za každou změnu
kromě trvalého vyřazení a odhlášky)          
 
                              -vydání duplikátu technického průkazu,                                       100,-
                               osvědčení o registraci vozidla za doklad
                               poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
                               neupotřebitelný nebo obsahující neoprávněné
                               provedené zápisy
   
                              -dočasné vyřazení vozidla                                                           100,-
                              -vydání tabulky registrační značky                                               200,-
                               (za 1 tabulku)
                              -vydání tabulky zvláštní registrační značky                                    500,-
                              -schválení technické způsobilosti jednotlivě
                               dovezeného nebo dovezeného vozidla                                       2000,-
                              -schválení technické způsobilosti dovezeného
                               vozidla, kterému bylo uděleno osvědčení                                   1500,-
                               o homologaci typu ES
                              -schválení tech. způsobilosti vozidla po přestavbě                        1000,-
                               + cvičné vozidlo autoškoly
                               (od toho poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P)
                              -schválení tech. Způsobilosti vozidla po přestavbě LPG,CNG            500,-rychlý kontakt

tel.: 606 710 710
e-mail: prepisy-ck@seznam.cz

Formuláře ke stažení

Plná moc          Změna
                          vlastníka
            

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky